⸻ FALLSKJERMKURS


FALLSKJERMKURS

Vil du lære deg å hoppe fallskjerm på egenhånd?
Ta linekurs på Bjorli

Lesja Fallskjermklubb arrangerer linekurs. Når man gjennomfører et linekurs utføres de første 6 hoppene ved at en line festet til flyet løser ut fallskjermen. Dette er for at eleven skal kunne trene på utsprangsteknikk og fallstilling uten å måtte tenke på å utløse fallskjermen selv. Kurset er delt inn i to deler, teori og praktisk hopping. Teoridelen består av et bakkekurs på ca 10 timer, der viktige ferdigheter skal læres. Etter dette gjennomføres en teoretisk og praktisk eksamen før man får lov til å hoppe fallskjerm fra et luftfartøy. Den praktiske delen består av flere forskjellige trinn slik at eleven ikke behøver å trene på flere forskjellige øvelser samtidig.

Fallskjermkurs: 7500 kroner

Kursavgiften inkluderer:

 • Grunnkurs line og alle påfølgende teorikurs i regi av Lesja Fallskjermklubb.
 • Dine 2 første fallskjermhopp og leie av utstyr til disse hoppene
 • Loggbok
 • Medlemsavgift, forbundskontingent, seksjonsavgift, forsikring og frittfall-abonnement til Norges Luftsportsforbund/Fallskjerm

Aldersgrense:
Du må være minst 16 år gammel for å ta fallskjermkurs. Dersom du er under 18 år, må du ha skriftlig tillatelse fra begge foreldre/foresatte. Last ned samtykkeskjema her.

Legesjekk:
For å kunne hoppe fallskjerm i Norge kreves det at du har godkjent legeundersøkelse som bekrefter at du er helsemessig skikket for fallskjermhopping. Undersøkelsen kan gjøres hos en allmennpraktiserende lege. Legeundersøkelsen finner du her. Legeerklæringen må tas med til kursstart og kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Rusmidler:
Fallskjermhopping og rusmidler hører ikke sammen og det er nulltoleranse for både alkohol og narkotika i forbindelse med hopping. Dersom du tidligere har hatt et misbruk som har krevd behandling, kreves det en dokumentert rusfri periode på 2-5 år avhengig av misbrukets omfang. Som fallskjermhopper er du også underlagt Norges Idrettsforbund, noe som gjør at du til enhver tid kan underkastes dopingkontroll. Se dopinglisten på nettsidene til Antidoping Norge.

Lesja fallskjermklubb arrangerer vanligvis 1-2 fallskjermkurs i året.
Vi arrangerer alltid kurs i påsken, med oppstart lørdagen før palmesøndag. Ved nok interesse arrangerer vi også kurs på sommeren.
Send inn en uforpliktende forespørsel og hør med oss når vi planlegger neste kurs!

Første steget er å gjennomføre fallskjermkurs. Kurset inneholder en teoridel og en praktisk hoppdel. Etter endt kurs får du elevlisens. Deretter må du hoppe i fallskjerm. De første hoppene gjennomføres slik at skjermen utløses av en line som er festet til flyet. Utspranget skjer i 3.500 fot (ca 1000 meter). Du må gjennomføre 6 godkjente linehopp før du er klar for å hoppe frittfall, dvs. at du selv utløser fallskjermen. Du må deretter gjennom en progresjonsplan der du gradvis øker tiden opp mot 60 sekunder i frittfall.

For å bli selvstendig fallskjermhopper må du minimum ha A-lisens. A-lisens utstedes etter 20 godkjente frittfallhopp i henhold til progresjon, skriftlig prøve og 3 utsjekkshopp med instruktør.

Linehopp:

 • 2 hopp (3500 ft) med lineutløst fallskjerm, øve utsprangsteknikk,
 • 2 hopp (3500 ft) med lineutøst fallskjerm, simulere trekk av fallskjerm
 • 2 hopp (3500 ft) med lineutløst fallskjerm, trekk av dummyhåndtak

Frittfallhopp:

 • 2 hopp (3500 ft) 5 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (4000 ft) 7 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (4000 ft) 10 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (5000 ft) 15 sek fritt fall, stabilt utsprang, fallstilling
 • 2 hopp (6000 ft) 20 sek fritt fall, ustabilt utsprang, svingteknikk, gjennvinne stabilitet
 • 2 hopp (8000 ft) 30 sek fritt fall, svingteknikk,bevegelseteknikk, gjennvinne stabilitet
 • 3 hopp (fri høyde) fs-hopp, oppnå kontakt med instruktør, gjennvinne stabilitet
 • 2 hopp (fri høyde)
 • 1 hopp (3500 ft)